ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Συγγνώμη,αυτή η εγγραφή είναι διαθέσιμη μόνο στα Βουλγαρικά.