Добре дошли на страницата на Fly Solar!

Нашият екип Ви приветства и е на разположение да отговори на Вашите нужди и запитвания в сферата на счетоводството и финансите. Ако имате нужда от професионална помощ за Вашия бизнес

свържете се с нас
Предлагаме услуги в следните категории:

 

Счетоводно обслужване
Счетоводно обслужване
 • Месечно счетоводно обслужване
 • Консултации
 • Годишно приключване
Трудово-правни отношения и социално осигуряване
Трудово-правни отношения и социално осигуряване
 • Обезпечаване на счетоводно-документалната работа съпътстваща дейността на всяка фирма
 • Изготвяне и поддържане на персонални трудови досиета на персонала и съпътстващата документална обработка
 • Изготвяне и подаване на магнитен носител, изискваната от НОИ ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица
 • Регистрация и кореспонденция с Инспекцията по труда
 • Консултации
Административни услуги
Административни услуги
 • Изваждане на заверени удостоверения за актуално състояние
 • Препис от съдебно решение
 • Удостоверение за липса на Производство по несъстоятелност
 • Удостоверение за липса на процес на ликвидация
 • Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела
 • Вписване, заличаване и изваждане на удостоверение от Централния регистър по особените залози
 • Регистрация на ЕКАПФ
 • Регистрация в инспекция по труда
 • Регистрация по Закона за защита на личните данни
Правни услуги
Правни услуги
 • Регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност ( ЕООД)
 • Регистрация на Дружество с ограничена отговорност (ООД)
 • Регистрация на клонове на чуждестранни и местни търговци
 • Регистрация и пререгистрация на Юридически лица с нестопанска цел
 • Регистрация в инспекция по труда
 • Регистрация по Закона за защита на личните данни
 • Консултации
Регистрация по закона за ДДС
Регистрация по закона за ДДС
 • Изготвяне на заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС.
 • Представителство и защита по време на последващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС
Нашите партньори:

Не създавай приятелства, на които им е удобно да са до теб. Създавай приятелства, които те карат да се изстрелваш нагоре!