registration_img_620x200

Регистрация на дружества

Имате всичко, което ви е нужно, за да построите нещо много по-голямо от самите себе си.
Сет Годин

За да регистрирате дружество в България, е необходимо :

 • Да направим  проверка  в Търговския регистър дали избраното от Вас име е свободно.
 • Да подготвим учредителните документи за подпис от Вас, които включват: учредителен протокол; актуален дружествен договор; образец от подписите на представляващите дружеството, декларации и пълномощно.
 • Да бъде депозиран необходимия минимален дружествен капитал към предпочетената от Вас банка в България и ще получаване на удостоверение за внесения депозит – капитал.

 

Тук ще намерите интегрирани консултантски и помощни услуги като:

 • Пълна подкрепа – правни и преводачески услуги
 • Пълно данъчно и счетоводно обслужване
 • Седалище за Вашата компания
 • Организация на рекламната кампания на компанията, които могат да включват уеб сайт и рекламни материали във всички медии.
 • Помощ при закупуване на вашите търговски превозни средства, и всичките им процедури за класификация
 • Контакт – изследователски потенциал на банковото кредитиране в България
 • Проучване на пазара
 • Консултантски услуги:  Import / Export